ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η χειρουργός οφθαλμίατρος Διονυσία Καλογεροπούλου - Γιαννοπούλου, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και την απαιτούμενη επιστημονική ειδίκευση, διενεργεί όλο το εύρος των οφθαλμικών επεμβάσεων:
 • CROSSLINKING για διόρθωση κερατοκώνου
 • Αισθητική χειρουργική βλεφάρων (Αναίμακτη)
 • Επεμβάσεις στα βλέφαρα (Αφαίρεση χαλαζίων, πτερυγίων, ξανθελασμάτων,ογκιδίων)
 • ​Άλλες επεμβάσεις - Ενδοβόλβιες ενέσεις : YAG Laser & ARGON Laser
Διαθλαστικές Επεμβάσεις - Διόρθωση Διαθλαστικών Ανωμαλιών με Laser:
 • Μυωπία
 • Υπερμετρωπία
 • Αστιγματισμός
 • Πρεσβυωπία

Mια σύντομη ανασκόπηση από την οφθαλμίατρο κ. Δ. Καλογεροπούλου - Γιαννοπούλου

Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διαθλαστική χειρουργική με τη βοήθεια των Lasers (Lasik, Epilasik, Lasek, PRK) κ.λπ., έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να απαλλαγούν από τα γυαλιά τους και τους φακούς επαφής. Μόνο στις ΗΠΑ, ένα εκατομμύριο επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής γίνονται κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα, περίπου δέκα χιλιάδες μάτια χειρουργούνται ετησίως.

Τι θα λεχθεί για σας;
Είσθε κατάλληλος υποψήφιος για Lasik ή άλλη διαθλαστική επέμβαση;

Για να είσθε κατάλληλος υποψήφιος, πρέπει:
 • Να είσθε μεγαλύτερος από 18 ετών.
 • Να έχετε για ένα ή δύο χρόνια σταθερή συνταγή γυαλιών.
 • Να έχετε καλή γενικά υγεία, χωρίς τραυματισμούς ή ιδιαίτερες οφθαλμικές παθήσεις.
 • Να έχετε επαρκές πάχος κερατοειδούς, κατάλληλη διάμετρο κόρης
 • Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες.

Κανένας οφθαλμίατρος και κανένα οφθαλμολογικό κέντρο σε όλον τον κόσμο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μετά την επέμβαση η όραση σε όλους θα είναι 10/10 χωρίς διόρθωση και δεν θα χρειάζονται πλέον γυαλιά για μακριά και κοντά. Ωστόσο, η πλειονότητα των ασθενών μετά από Lasik είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, βλέπουν πολύ καλύτερα και δεν χρειάζονται ως επί το πλείστον γυαλιά.

Ποιες παθήσεις διορθώνονται με τη διαθλαστική χειρουργική;

Η μυωπία,
δηλαδή η μειωμένη όραση μακριά, λόγω σχηματισμού του ειδώλου των αντικειμένων εμπρός από τον αμφιβληστροειδή.

Η υπερμετρωπία,
δηλαδή η μειωμένη όραση μακριά, αλλά κυρίως κοντά, λόγω σχηματισμού του ειδώλου των αντικειμένων πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Ο αστιγματισμός,
δηλαδή η μειωμένη όραση μακριά και κοντά, λόγω σχηματισμού του ειδώλου των αντικειμένων σε πολλά σημεία του αμφιβληστροειδούς, εξαιτίας του σχήματος, κυρίως, του κερατοειδή.

Η πρεσβυωπία,
δηλαδή η μειωμένη κοντινή όραση συνήθως σε άτομα άνω των 45 ετών, λόγω μείωσης της προσαρμοστικότητας του φακού.

Ποιες μέθοδοι υπάρχουν για τη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων;

LASIK (Laser assisted in situ keratosmileusis)
Στον κερατοειδή, το διαφανές τμήμα του ματιού δημιουργείται με τη βοήθεια κερατοτόμου ή ειδικού Laser INTRALASE, ένας κερατοειδικός φλοιός ή κρημνός ή flap, ο οποίος ανασηκώνεται και γίνεται το Laser στο στρώμα του κερατοειδή και έπειτα τοποθετείται το flap στη θέση του. Έτσι το Laser γίνεται εσωτερικά στον κερατοειδή, με αποτέλεσμα γρηγορότερη αποκατάσταση της όρασης, καλύτερη ποιότητα όρασης και διόρθωση μεγαλύτερων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού. Η διάρκεια της επέμβασης είναι 10 έως 15 λεπτά στο κάθε μάτι. Η όραση είναι συνήθως πολύ καλή από την επόμενη ημέρα.

Lasek (Laser epithelial keratosmileusis)
Epi-Lasik, PRK (Photorefractive keratectomy)
Στις μεθόδους αυτές δημιουργείται πολύ λεπτότερο flap ή καθόλου flap στην PRK, και το Laser γίνεται σε επιφανειακότερα στρώματα του κερατοειδούς. Αυτές οι μέθοδοι προτιμούνται σε λεπτούς κερατοειδείς, σε ξηρά μάτια και σε ανθρώπους που λόγω επαγγέλματος ενδέχεται να δεχτούν κτυπήματα στα μάτια. Μετά την  επέμβαση, η αποκατάσταση της όρασης είναι σταδιακή, σε ένα τρίμηνο συνήθως.

Τα τελευταία μηχανήματα Laser χρησιμοποιούν λεπτότερες δέσμες και επιτρέπουν περισσότερη εξατομίκευση στην επέμβαση, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, και επανεπέμβαση σε ήδη χειρουργημένα μάτια. Συνδυάζονται με την τεχνολογία των Wavefront-guided/optimized και Topography guided customized ablation, ώστε το Laser ακολουθεί τις κινήσεις του ματιού και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οφθαλμού ξεχωριστά.

CK
Στην πιστοποιημένη από το FDA μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα υψηλής συχνότητος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας.

Πιθανές επιπλοκές
Προβλήματα στον σχηματισμό του flap στη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να οδηγήσουν σε αναβολή της επέμβασης για 3 μήνες περίπου.

Ξηροφθαλμία μετά τη Lasik, συνήθως παροδική, αντιμετωπίζεται με τη χρήση λιπαντικών σταγόνων.
 
Υπερδιόρθωση ή υποδιόρθωση της πάθησης, η οποία σπάνια απαιτεί συμπληρωματική διόρθωση με Laser.

Επανάληψη της θεραπείας με laser μπορεί να χρειαστεί σε σπάνιες περιπτώσεις, για την επίτευξη καλύτερης όρασης χωρίς γυαλιά. Η μόλυνση των ματιών μετά από Lasik είναι πολύ σπάνια, 1/5.000. (Πολύ πιο σπάνια από τις μολύνσεις με φακούς επαφής).

Η πιθανότητα διεγχειρητικής επιπλοκής με απώλεια όρασης και ένδειξη κερατοπλαστικής είναι 1/22.000 και μειώνεται συνεχώς με προσεκτική επιλογή των ασθενών και με τη βελτίωση των μηχανημάτων Laser. Σε γενικές γραμμές, οι επιπλοκές μετά από Lasik περιορίζονται στο 1%, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίζονται επιτυχώς.
Πόσο διαρκεί η επέμβαση;
Η συνολική διάρκεια της επέμβασης είναι 15 λεπτά για το κάθε μάτι. Συνήθως γίνεται και στα δύο μάτια ταυτόχρονα.

Εσείς τι θα επιλέξετε;
Με γυαλιά ή χωρίς γυαλιά;

Οι επεμβάσεις που αναλαμβάνει η γιατρός είναι :

1. Καταρράκτη
2. Γλαυκώματος
3. Στραβισμού
4. Κερατοκώνου
5. Βλεφάρων :
 • Χαλάζιο.
 • Πτερύγιο.
 • Ξανθέλασμα.
 • Ογκίδια.
 • Αισθητική Οφθαλμολογία & Οφθαλμοπλαστική.
6. Άλλες επεμβάσεις :
 • Ενδοβόλβιες ενέσεις
 • YAG Laser
 • ARGON Laser
 • Laser Trabeculoplasty

Πληροφορίες

Διονυσία Καλογεροπούλου -
Γιαννοπούλου​ ​

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

 

Ανακρέοντος 1, Νέα Ερυθραία, 14671
E den.kalog@gmail.com
T
210 80 70 948 & 6940787903